MISSCHIEN MOETEN WE BIJ MAMA BEGINNEN?

Cyber security onderwijs op de basisschool

“Het grootste gevaar op het internet? Dat zijn mijn ouders!” Een leerling van groep 7 van CBS De Wegwijzer in ‘s Gravenzande windt er geen doekjes om: “Zij snappen er echt helemaal niets van”.

De leerlingen van De Wegwijzer volgen de les “Samen Online”, waarbij zij gestimuleerd worden na te denken hoe online met elkaar om te gaan. Gastdocenten van UPC Nederland en de netwerkorganisatie Women in Cyber Security (WiCS) geven de les gezamenlijk op meerdere basisscholen in Nederland.  De lessen zijn ontwikkeld door UPC samen met Youngcrowds en Veiliginternetten.nl.

Wie denkt dat de les bedoeld is om kinderen uit te leggen hoe het internet werkt heeft het bij het verkeerde eind. Anouk Vos, initiatiefnemer van Women in Cyber Security (WiCS), legt uit: “Kinderen zijn veel online. Zij gebruiken internet om te communiceren, delen foto’s en filmpjes en geven zelfs hun zakgeld uit op het web! Maar de kennis die zij van het internet hebben gaat eigenlijk niet verder dan het starten van de internetbrowser. Kinderen kijken niet “onder de motorkap” van het internet. Als gevolg zijn zij niet goed op de hoogte van de gevaren van het internet en hebben zij weinig kennis om zichzelf te kunnen beschermen. Een I-pad school of een digitale lesmodule maakt een kind misschien handig op het internet, maar niet per sé veilig”.

De WiCS zetten zich al geruime tijd in voor cybersecurity in het onderwijs. Volgens de dames streeft de snelheid waarmee kinderen digitale vaardigheden opdoen het onderwijs continu voorbij. Cyberethiek, cyber safety en cybersecurity ontbreken, terwijl online dreigingen geraffineerder, schadelijker, en gevaarlijker zijn dan ooit tevoren.

Het blijkt echter lastig om het onderwerp op de onderwijsagenda te zetten. Niet alleen hebben onderwijzers vaak niet de up-to-date kennis van het onderwerp, ook wordt digitale veiligheid niet als prioritair gezien. Onterecht, zo meent Elly van den Heuvel, secretaris van de Cyber Security Raad en gastdocent namens de WiCS: “Kennis van cyber security is een 21e eeuwse vaardigheid die niet alleen onze kinderen beschermt, maar ze ook klaarstoomt voor de toekomst. Het domein is zo veel breder dan alleen techniek! Kinderen leven in een tijdperk waarin het normaal is een digitaal profiel te hebben en waarin hun speelgoed met het internet communiceert. Met kennis van cyber security kunnen deze kinderen de (digitale) brandweer, artsen en politie van de toekomst worden. Nu al zien we een tekort aan cybersecurity specialisten in Nederland en daarbuiten. Je kunt daarom niet vroeg genoeg beginnen om kinderen in deze sector te interesseren!”.

Anouk Vos onderstreept dat het digitaal bij kunnen houden van kinderen een uitdaging is die meer aandacht verdient: “Kinderen worden te gemakkelijk als “digital natives” gezien  die als het ware denken met hun vingers. Ouders, maar ook onderwijzers, worden daarbij als digibete “digital immigrants” weggezet. Alsof de kinderen hen moeten onderwijzen!” Wat volgens haar ontbreekt zijn rolmodellen die kinderen wegwijs maken op het internet. Niet alleen om een veilige digitale omgeving voor kinderen te creëren, maar ook om uit te leggen wanneer zij zelf over de schreef gaan, bijvoorbeeld op het gebied van cyberpesten. Mannen met kennis van zaken, maar ook zeker vrouwen die zeer ondervertegenwoordigd zijn in dit domein, zouden een voorbeeldrol kunnen vervullen. Vandaar dat de WiCS zelf voor de klas staan.

Astrid Oosenbrug, Tweede Kamerlid voor de PvdA en WiCS gastdocent vindt het lesgeven ontzettend leuk en heeft goede hoop voor de volgende generatie: “in mijn klas proefde ik veel enthousiasme bij kinderen om over cyber security te leren. Daarbij was het goed te merken hoe het gezonde verstand van de kinderen in de digitale wereld gewoon werkt, net zoals in de niet-digitale wereld. Wat mij opviel is dat bijna alle kinderen in de klas toegaven dat ook hun ouders hun wachtwoorden hadden. Dit vonden ze prima, maar wel om de verkeerde reden: papa en mama hebben namelijk niet zoveel verstand van internet!”.

Elly van den Heuvel: “Tijdens de les hebben we de kinderen veel geleerd, maar zelf ook veel opgestoken. Papa en mama mogen dan door kinderen misschien als grootste gevaar op het internet worden gezien, doorvragen leerde dat papa er nog net iets meer van wist dan mama. Hier is dus nog werk voor ons te doen”.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.